YRITTÄMÄLLÄ ETEENPÄIN 
- ETELÄPOHOJALAASEEN MALLIIN!

"Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita." - Esa Saarinen

Millä saamme tuon sisäisen hehkun, yrittämisen ilon, ylläpidettyä tai sytytettyä uudelleen?

Yrittämällä eteenpäin -hankkeessa tehdään töitä sen eteen, että taito ja into yrittäjyyskasvatukseen vahvistuvat koko Etelä-Pohjanmaalla. Yrittäjyyskasvatus halutaan saattaa luontevaksi osaksi peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten toisen asteen oppilaitosten arkea. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä pyritään tukemaan monin tavoin.

Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on vahvistaa nuorten aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta, rohkeutta, luovuutta ja yhteistyötaitoja. Tulevaisuuden työelämässä näiden ominaisuuksien merkitys korostuu entisestään. Yrittäjyyskasvatuksella pyritään siihen, että jokaisen nuoren vahvuudet oppilaana ja tulevaisuuden työntekijänä saavat parhaan mahdollisen tuen. Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen kaikilla kouluasteilla on siis ajankohtainen haaste.

Mitä yrittäjyyskasvatuksella on annettavanaan? 

 

 • oppilaille: yhdessä tekemällä oppimista, vaihtelevia oppimisympäristöjä perinteisen luokkaopetuksen rinnalle, omien vahvuuksien löytämistä

   

 • opettajille: uutta motivaatiota uusien opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kokeilun kautta, oppiaine- ja oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä, konkreettisia toimintamalleja työelämäyhteistyöhön

   

 • oppilaitoksille: yrittäjämäisen toimintakulttuurin kehittymistä, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen iloa, avautumista ympäröivään yhteiskuntaan

   

 • yrityksille ja kunnille: elinkeinoelämän ja alueen elinvoimaisuuden kehitystä, positiivista imagoa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, uusia yrittäjiä sekä jatkajia olemassa oleville yrityksille

   

 

Näillä sivuilla voit tutustua siihen, mitä Yrittämällä eteenpäin -hankkeessa tehdään yrittäjyyskasvatuksen hyväksi.