Yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelmat pilottikunnille

Yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelmien valmistelu käynnistyi marraskuun 2009 alussa Järvi-Pohjanmaalla, Alavudella ja Seinäjoella. Valmistelua vetivät tehtävään valitut kuntakoordinaattorit, jotka työstivät ohjelmia yhteistyössä oppilaitosten edustajista, yrittäjistä sekä elinkeinoelämän edustajista koostuvien työryhmien kanssa.

Toimintaohjelmien avulla opettajien ja yrittäjien yhteistyölle haluttiin luoda selkeät puitteet. Tavoitteena oli laajentaa yrittäjyyskasvatusta pienin askelin yksittäisten aktiivisten opettajien asiasta oppilaitosten yhteiseksi toimintatavaksi.