Yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelmatyö Alavudella

Yrittäjyyskasvatus huomioidaan Alavuden kaupungin Alavus on YTYÄ 2020 -strategiassa seuraavasti:

"Yrittäjyyskasvatuksen avulla kehitämme lasten ja nuorten tavoitteellisuutta, omaa yritteliäisyyttä, luovuutta, yhteistyökykyä, suoritusmotivaatiota ja sitkeyttä. Opetamme aktiivista, vastuullista suhtautumista asioihin ja muihin ihmisiin sekä kaikkeen siihen, minkä kanssa lapsi ja nuori kulloinkin on tekemisissä.

Alavutelaisissa päiväkodeissa ja kouluissa yrittäjyyskasvatus sisältyy opetussuunnitelmiin. Aktiivinen yhteistyö yritysten ja yrittäjien kanssa kuuluu koulutyöhön. Rakennamme yrittäjyyttä kehittäviä yhteistyöpolkuja ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on myös alavutelaisen yrittäjyyden edistäminen ja uusien saaminen paikkakunnalle."


Yrittäjät ovat Alavudella osallistuneet aktiivisesti koulujen toimintaan jo usean vuoden ajan. Yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelmatyöllä oppilaitosten ja yrittäjien välistä yhteistyötä haluttiin entisestään vahvistaa. Yrittäjämäinen toimintatapa nostettiin esiin uudella tavalla.

Alavudella yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelmatyössä olivat mukana sivistystoimi, yläkoulu, lukio ja Ammattiopisto Luovi sekä Alavuden Yrittäjät ja Alavuden Kehitys Oy. Toimintaohjelmatyön koordinoinnista vastasi Yrittämällä eteenpäin -hankkeen kuntakoordinaattori Ritva Raisio.

Valmis materiaali