Yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelmatyö Järvi-Pohjanmaalla

Yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelmatyö Järvi-Pohjanmaalla kattoi koko yhteistoiminta-alueen eli Alajärven kaupungin sekä Vimpelin ja Soinin kunnat. Tavoitteena Järvi-Pohjanmaalla oli luoda seutukunnallinen yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelma, jolla haluttiin levittää yrittäjyyskasvatuksen hyviä käytäntöjä ja selkeyttää yrittäjien toimintaa koulujen yhteistyökumppaneina. Tavoitteeksi kiteytyi luoda selkeä, paikallinen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen ohjenuora, joka vie yrittäjyyskasvatuksen entistä vahvemmin alueen oppilaitoksiin.

Järvi-Pohjanmaan seutukunnallista yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelmaa oli rakentamassa innostunut ja sitoutunut yhteistyöryhmä, jossa olivat mukana

Mika Kamunen, sivistystoimenjohtaja
Erkki Åkerman, rehtori, Alajärven lukio
Marko Timo, rehtori, Vimpelin yhteiskoulu ja lukio
Matti Pienimaa, opinto-ohjaaja, Alajärven yläkoulu
Eija Kuoppa-aho, opettaja, Taimelan yhtenäiskoulu
Tuula Tuneström, opettaja, Soinin yhtenäiskoulu
Maija Peltola, apulaisrehtori, Vimpelin yhteiskoulu
Seppo Aho, koulutusalajohtaja, JAMI
Tapani Hänninen, puheenjohtaja, Alajärven Yrittäjät
Markku Harju, varapuheenjohtaja, Alajärven Yrittäjät
Satu Sevgör, yrittäjyyskasvatusvastaava, Lehtimäen Yrittäjät
Sauli Keskinen, varapuheenjohtaja, Soinin Yrittäjät
Heimo Höykinpuro, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy / Vimpelin Yrittäjät

Toimintaohjelmatyön koordinoinnista vastasi Yrittämällä eteenpäin -hankkeen kuntakoordinaattori Heli Kaunisto.

Yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelman jalkauttamiseksi yrittäjyys nostettiin lukuvuoden 2010-2011 yhteiseksi teemaksi kaikissa Järvi-Pohjanmaan kouluissa. Teemavuodella luotiin pohjaa sille, että yrittäjyyskasvatus vakiintuu pienin askelin luontevaksi osaksi jokaisen oppilaitoksen arkea.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyön tukena toimii jatkossa Järvi-Pohjanmaan yrittäjyystiimi, joka on jatkanut Yrittämällä eteenpäin -hankkeeseen keväällä 2010 osallistuneen työryhmän työtä. Tiimiin on kutsuttu yhteistyöryhmän jäsenten lisäksi alakoulujen opettajia, mikä on luonut hyvät edellytykset yrittäjyyskasvatuksen polkujen kehittämiselle.

Valmis materiaali