Yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelmatyö Seinäjoella

Seinäjoen kaupungin strategiassa 2009–2016 korostetaan innovatiivista, luovaa ja rohkeaa suhtautumista uusiin haasteisiin sekä aktiivista yhteistyötä eri verkostoissa.

Seinäjoen kaupungin opetustoimi maakuntakeskuksen keskeisenä opetus- ja kasvatustoiminnan edustajana halusi omalta osaltaan vastata kaupunkistrategian haasteeseen. Yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelmatyön tavoitteena oli, että jokainen oppilas jokaisella luokka-asteella saisi edes yhden kokemuksen yrittäjyyteen, niin sisäiseen kuin ulkoiseen. Lisäksi yrittäjyyskasvatuksen hyvät käytänteet ja esimerkit haluttiin levittää koko koululaitoksen ja kaikkien opettajien käyttöön.

Seinäjoen yläkoulujen ja lukioiden yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelmaa oli rakentamassa joukko innovatiivisia monen eri alan osaajia. Ryhmässä olivat mukana seuraavat henkilöt:

Sami Rintala / Tommi Ylimäki, kehityspäällikkö, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät
Juha Luukko, johtaja, Seinäjoen kaupunki
Kimmo Heinonen, yrittäjä, Seinäjoen yrittäjät
Jaakko Viitamäki, yrittäjä, Ylistaron yrittäjät
Veikko Koivisto, yrittäjä, Peräseinäjoen yrittäjät
Jussi-Pekka Kurikka, yrittäjä, Seinäjoen yrittäjät
Tiina Jokela-Lyly, projektipäällikkö, YES -keskus/Koulutuskeskus Sedu
Kirsi Lounela / Heli Kaunisto, projektipäällikkö, Yrittämällä eteenpäin -hanke
Jari Jaskari, perusopetusjohtaja, Seinäjoen kaupunki
Markku Lehtola, Seinäjoen kaupungin koulutuslautakunta
Martti Tauriainen, rehtori, Ylistaron yläaste/lukio
Teemu Tassi, rehtori, Nurmon yläaste
Hannele Rajalahti, matematiikan ja filosofian lehtori, Seinäjoen lukio
Jouko Peltonen, historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Nurmon lukio
Eero Klemola, oppilaanohjauksen lehtori, Toivolanrannan koulu
Saara Haapsaari, kotitalouden ja tekstiilityön lehtori, Nurmon yläaste
Heidi Joensuu, oppilaanohjauksen lehtori, Seinäjoen Yhteiskoulu
Kirsi Nevanpää, historia ja yhteiskuntaopin lehtori, Seinäjoen lyseo

Toimintaohjelmatyön koordinoinnista vastasi Yrittämällä eteenpäin -hankkeen kuntakoordinaattori Johanna Väisälä.

Yrittäjyys nostettiin lukuvuonna 2010–2011 yhteiseksi teemaksi kaikissa Seinäjoen peruskouluissa ja lukioissa. Teemavuodella luotiin pohjaa sille, että yrittäjyyskasvatus vakiintuu pienin askelin luontevaksi osaksi jokaisen oppilaitoksen arkea. Yhteistyön avulla saadaan jatkossakin syntymään uusia hyviä käytänteitä ja tässä työssä avainasemassa ovat koulujen yrittäjyyskasvatustiimit.

Valmis materiaali