Yrittäjyyskasvatus aallonharjalle -tutkimus

Yrittäjyyskasvatuksen paikallista toimintaohjelmatyötä arvioitiin erillisellä tutkimuksella, jonka toteutti Improve Research Oy Vaasasta. Yläkoulujen ja lukioiden opettajille ja opiskelijoille suunnatun tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta ja yrittäjämäisestä toimintakulttuurista. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella Yrittämällä eteenpäin –hankkeen toimenpiteiden vaikutusta yrittäjyyskasvatukselliseen toimintakulttuuriin.
 
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että Yrittämällä eteenpäin –hankkeessa tehty työ on vahvistanut toiminnassa mukana olleiden pilottikoulujen yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Yrittämällä eteenpäin -hanke on tarjonnut yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen resursseja, joita asiasta innostuneet opettajat ovat kaivanneet. Etelä-Pohjanmaalla on lukuisia rehtoreita ja opettajia, jotka tekevät upeaa työtä yrittäjyyskasvatuksen saralla!

Tulevaisuuden haasteena on auttaa yhä useampia opettajia oivaltamaan, ettei yrittäjyyskasvatus merkitse tavoitteista tinkimistä – vain opetusmenetelmä muuttuu. Yhteiset keskustelut, vierailijat, ryhmätyöt ja videot soveltuvat mihin tahansa oppiaineeseen. Innostaminen, kannustaminen ja hyvin tehdystä työstä kiittäminen eivät ole resursseista kiinni.

Tutkimustulokset