Yrittäjyyskasvatusta eteläpohojalaaseen malliin

Yrittäjyys ja yrittäjyyden edistäminen ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja menestyksen kulmakiviä Etelä-Pohjanmaalla. Yrittäjyyskasvatuksen vahvistamisella voidaan omalta osaltaan tukea maakunnan kehitystä ja elinvoimaisuutta.

Yrittämällä eteenpäin -projektin tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen eteläpohjalaisten oppilaitosten arjessa ja opetuksessa. Yhteisenä päämääränä kaikelle toiminnalle on vahvistaa opiskelijoiden kasvua yritteliääseen toimintaan ja lisätä yrittäjyyden houkuttelevuutta yhtenä uravaihtoehtona.