Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli on työkalu, jonka avulla voit lisätä toiminnallisuutta omaan opetukseesi oppiaineesta tai ammattialasta riippumatta. Peli on suunniteltu 13-18-vuotiaille nuorille erilaisten oppimistilanteiden tueksi.

Pelissä opiskellaan opetussuunnitelmiin kuuluvia asioita yhdessä tekemällä. Tavoitteena on luoda uutta tietoa tai toimintaa työtavoilla, jotka aktivoivat opiskelijoita ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Tehtävänä voi olla esimerkiksi asian tutkiminen, ongelman ratkaiseminen, tapahtuman suunnitteleminen tai tuotekehitykseen liittyvä innovatiivinen ideointi.

Peli perustuu tutkivan ja tuottavan oppimisen toimintamalleihin, joissa sovelletaan yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa erilaisiin aihekokonaisuuksiin. 

Mukavia hetkiä pelin parissa!

Pelimateriaalit
Opettajien ohje.pdf (466,8 kB)
Pelilauta.pdf (2,89 MB)
Peliohjeet.pdf (422,4 kB)
Tiimitehtavat.pdf (135 kB)
Yksilotehtavat.pdf (139,5 kB)