Yrittäjyyskasvatusfoorumi

Yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi maakunnassa on kutsuttu koolle yrittäjyyskasvatusfoorumi. Tavoitteena on yhteisen tahtotilan vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen.

Yrittäjyyskasvatusfoorumissa ovat mukana maakunnan keskeiset yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta edistävät tahot. 

Yrittäjyyskasvatusfoorumin yhteinen tavoite on seuraava:

Yhdessä yrittäminen tuo ketteryyttä oppimiseen.

- Joustavat rakenteet mahdollistavat tiimiopettajuuden ja eri oppiaineiden ja alojen yhteistoiminnan.
- Opiskelijoilla on aito mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja.
- Tekemällä oppiminen vahvistuu.
- Yritysyhteistyö luo uusia oppimisympäristöjä ja vahvistaa opintojen työelämälähtöisyyttä.

Jokaisella oppilaitoksella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että yhteinen tavoite saavutetaan. Ensimmäisenä tehtävänä on oman toiminnan eteenpäin vieminen.