Yrittäjyyspassi

Yritteliäisyys esiin

Yrittäjyyspassi on työkalu, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijoita tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan yrittäjyyden näkökulmasta.

Yrittäjyyspassin avulla omaa osaamista voi esitellä monipuolisesti vaikkapa opettajille tai tuleville työnantajille.

Hyvä esimerkki Yrittäjyyspassista: https://kyvyt.fi/view/view.php?id=34161 

 

Yrittäjyyspassin luominen käytännössä

Yrittäjyyspassi toteutetaan Kyvyt.fi -palvelun avulla. Kyvyt.fi on Discendumin kehittämä ja ylläpitämä palvelu, jonka pohjalla on Mahara ePortfolio -ohjelma. Mahara on avoimeen lähdekoodin perustuva käyttäjäkeskeinen verkkoympäristö, joka hyödyntää myös sosiaalisen median ulottuvuuksia.

Yrittäjyyspassi on pidemmän aikavälin työskentelyn lopputulos. Yrittäjyyspassin perustana on opiskelijan arvio omasta toiminnastaan.

Itsearvioinnin tukena ovat seuraavat kysymykset:

  • Millaisissa asioissa olet itsenäinen? Entä millaisissa asioissa tarvitset muiden ohjausta?
  • Miten suhtaudut vastuuseen?
  • Millä tavalla tavoitteellisuus ilmenee toiminnassasi?
  • Millaiset tehtävät saavat sinut motivoitumaan ja sitoutumaan työskentelyyn?
  • Millä tavalla työskentelet ryhmässä ja minkälainen rooli sinulla on ryhmän jäsenenä?
  • Millä tavalla suhtaudut tekemiisi virheisiin ja vastaan tuleviin muutoksiin?
  • Mitä ominaisuuksia aiot seuraavaksi itsessäsi kehittää ja miten? Mieti asiaa vastausten pohjalta.

 
Vastausten lisäksi Yrittäjyyspassiin liitetään erilaisia työnäytteitä ja ansioluettelo.